Chính Sách Phát Triển

SỨ MỆNH
Mọi hoạt động thực hiện tại Công ty CTY CP TM TỔNG HỢP & XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT được chi phối bởi sứ mệnh: là nhà phân phối vât tư cho các công trình cầu đường, giao thông, thủy lợi, khu chế suất bao gồm lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng.
Đặc biệt phát triển mạnh các hoạt động nhập khẩu, sản xuất và trực tiếp thi công.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý cho các đơn vị thi công, nhà thầu, đơn vị thương mại.
Xây dựng hệ thống khách hàng rộng khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhập khẩu và tham gia toàn bộ hoặc 1 phần quá trình sản xuất, tham gia toàn bộ hoặc 1 phần công tác thi công.
TẦM NHÌN
Nhân sự sáng tạo, chuyên nghiệp và linh hoạt
Sản phẩm có chất lượng, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối đúng quy cách chủng loại
Hệ thống tài chính, kế toán linh hoạt, sử dụng vốn có hiệu quả, uy tín với khách hàng
Khai thác thế mạnh của nhà sản xuất, đặt mối quan hệ bền vững với các đối tác cùng ngành nghề.
Phát triển đồng đều cả 3 miền Bắc, Trung, Nam
SẢN PHẨM – DỊCH VỤ
Vải địa kỹ thuật loại có dệt và không dệt
Màng chống thấm HDPE
Lưới địa, rọ đá, bấc thấm
Thi công trải vải địa, thi công hàn và trải màng chống thấm HDPE
Tư vấn thiết kế các công trình đường, hố rác, bãi thải, hồ sinh thái, cảnh quan