Tiêu chuẩn kỹ thuật

Trang thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật

Hạ Tầng Việt website là trang cập nhật đầy đủ thông tin kỹ thuật và ứng dụng của rất nhiều các mặt hàng cho ngành cầu đường. yếu tố kỹ thuật của sản phẩm luôn được Hạ Tầng Việt đặt lên đầu với mong muốn giúp bạn hàng và đối tác có đầy đủ thông tin về sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp thi công, các văn bản mang tính pháp lý hướng dẫn thực hiện.

Tiêu chuẩn kỹ thuật mặt hàng Vải địa kỹ thuật không dệt

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật VNT
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật TS
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật Haicatex
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật PH

Tiêu chuẩn kỹ thuật Vải địa kỹ thuật dệt

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật DJL, DJ
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật DML, DM
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật GML, GM
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật PP
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật GET

Tiêu chuẩn kỹ thuật mặt hàng màng chống thấm

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE  Solmax
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE HUITEX
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE VIP
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE GSE
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE HSE

Tiêu chuẩn kỹ thuật mặt hàng lưới địa, rọ đá

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật lưới địa kỹ thuật TENAX
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật lưới địa kỹ thuật TMP
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật lưới địa kỹ thuật TENSA

Tiêu chuẩn kỹ thuật bấc thấm

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật bấc thấm Thai Miltec
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật bấc thấm CeTeau
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật bấc thấm VID
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật bấc thấm FCM

Hạ Tầng Việt cam kết sẽ cập nhật hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam đầy đủ kịp thời nhất

Mọi thắc mắc về tiêu chuẩn kỹ thuật xin liên hệ với cán bộ kỹ thuật Hạ Tầng Việt Hotline: 0934.602.988

Xin chân thành cảm ơn