Giới thiệu về Hạ Tầng Việt

Công ty Cổ phần Thương Mại Tổng hợp và Xây dựng Hạ Tầng Việt

Công ty Tư vấn thiết kế công trình xây dựng
Cung cấp vật tư và các giải pháp thi công toàn diện
Thi công xây lắp, thi công hoàn thiện
Kiểm tra nghiệm thu vật tư dự án công trình


Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi lấy làm vinh dự được cung cấp

  • Các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ năng lực Hạ Tầng Việt, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật các sản phẩm chúng tôi đang cung cấp.
  • Cung cấp tài liệu thiết kế thi công và nghiệm thu các công trình giao thông
  • Cung cấp các giải pháp toàn diện với nhiều tính năng sản phẩm ưu việt
  • Cung cấp vật tư và thi công xây lắp

Mức gia tăng khách hàng đối tác

Tốc độ tăng số lượng dự án đã cấp

Tốc độ tăng trưởng

Khả năng Mở rộng ngành hàng

Ngành Hàng Kinh Doanh

Hạ Tầng Việt là nhà Tư vấn, phân phối, sản xuất, thi công xây lắp các công trình thi công đường bộ đường thủy, xây dựng và dân dụng