Dự án

Dự án Địa kỹ thuật Hạ Tầng Việt đã thi công

Theo đây là các dự án mà Hạ Tầng Việt và các đối tác nhà thầu, chủ đâu tư thực hiện thi côngShow Archive Link


Timeline

Tháng Bảy 2016


Medium

Dự án thi công sân golf Long Biên

Sân Golf nơi giải trí hoạt động thể thao toàn diện có sức hút lớn đối với nhiều doanh nhân, người đam mê thể thao. Để xây dựng sân golf cần trải qua các bước sau: Dọn mặt bằng – Clearing and Stake outPhát quang và định vị các vị trí khác nhau trong một đường golf bao gồm các điểm phát bóng tee, khu vực fairway, vị trí các hố cát (bunker) và đặc biệt là khu vực xanh...


Large

Dự án thi công sân golf Long Biên

Sân Golf nơi giải trí hoạt động thể thao toàn diện có sức hút lớn đối với nhiều doanh nhân, người đam mê thể thao. Để xây dựng sân golf cần trải qua các bước sau: Dọn mặt bằng – Clearing and Stake outPhát quang và định vị các vị trí khác nhau trong một đường golf bao gồm các điểm phát bóng tee, khu vực fairway, vị trí các hố cát (bunker) và đặc biệt là khu vực xanh...


Full

Dự án thi công sân golf Long Biên

Sân Golf nơi giải trí hoạt động thể thao toàn diện có sức hút lớn đối với nhiều doanh nhân, người đam mê thể thao. Để xây dựng sân golf cần trải qua các bước sau: Dọn mặt bằng – Clearing and Stake outPhát quang và định vị các vị trí khác nhau trong một đường golf bao gồm các điểm phát bóng tee, khu vực fairway, vị trí các hố cát (bunker) và đặc biệt là khu vực xanh...