Dự án hồ nuôi trồng thủy hải sản

Dự án hồ nuôi trồng thủy hải sản


Du-an Description

Hạ Tầng Việt thi công và cung cấp vật tư cho công trình thi công hồ nuôi trồng thủy hải sản, hồ nuôi tôm cá và hồ chứa nước sinh học, hồ sinh thái cảnh quan

Dự án hồ nuôi trồng thủy hải sản
Khối lượng dự án

100000

Cung cấp và thi công lót hồ bằng màng chống thấm HDPE

Hạ Tầng Việt cung cấp và thi công

Màng chống thấm HDPE
100000SQM
Thi công trải màng chống thấm HDPE
100000SQM
Thi công hàn màng chống thấm HDPE
100000SQM