Dự án thi công

Dự án thi công


Du-an Description

Dự án thi công các công trình Hạ Tầng Việt thực hiện gồm:

  • Dự án đường bộ
  • Dự án đường thủy
  • Dự án hạ tầng
  • Dự án nông nghiệp
  • Dự án sinh thái cảnh quan
  • Dự án ngư nghiệp