Dự án cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Dự án cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Dự án cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Dự án cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sử dụng vải địa kỹ thuật để xử lý nền đất yếu

Dự án cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Dự án cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Hạ Tầng Việt vinh dự là nhà cung cấp vật tư cho Dự án cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được chủ đầu tư chấp thuận, đơn vị tư vấn giám sát xác nhận chất lượng và nhà thầu lựa chọn

Uy tín - Chất lượng

Sản phẩm uy tín chất lượng được đối tác bạn hàng lựa chọn

Kết quả

Hoàn thành cung cấp vật tư cho dự án, nghiệm thu đạt yêu cầu dự án, đem lại hiệu quả kinh tế cao
0
+
Dự án đã hoàn thành
0
Thời gian dự án
0
Công trình nghiệm thu đạt chất lượng
0
Thương hiệu ART