Dự án xây dựng hạ tầng đô thị Himlam Bắc Ninh

Dự án xây dựng hạ tầng đô thị Himlam Bắc Ninh


Du-an Description

Xây dựng hạ tầng khu đô thị khu công nghệ cao cần sử dụng vải địa kỹ thuật để làm đường nội bộ, khu trung tâm, khu vui chơi giải trí

Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị Himlam Bắc Ninh

Bắc Ninh

Hạ Tầng đường nội bộ và hạ tầng khu công viên, khu sinh thái

Cung cấp vải địa kỹ thuật

Khối lượng dự án

50,000

Trải vải địa Kỹ thuật, khâu mép vải địa kỹ thuật

Hạ Tầng Việt đảm nhiệm

Vải địa kỹ thuật
50000SQM