Vải địa kỹ thuật

Vải địa kỹ thuật gồm hai loại

Vải địa kỹ thuật không dệt được sản xuất từ các sợi xơ ngắn hoặc xơ dài liên tục, chất liệu PP hoặc PE xếp lớp tạo thành các màng xơ đan xen với nhau bằng công nghệ xuyên kim và ép nhiệt. Vải địa kỹ thuật không dệt ứng dụng rộng rãi trong thi công đường bộ, đường thủy, cầu cảng, khu chế suất, khu đô thị hoặc các ứng dụng như trông cây, tạo lớp ngăn cách trong công nghiệp chế tạo ô tô, công nghệ làm tường ngăn kiểu mới…

Có nhiều nhãn hiệu vải địa kỹ thuật không dệt gồm có

Vải địa kỹ thuật không dệt
Vải địa kỹ thuật Haicatex Vải địa kỹ thuật VNT Vải địa kỹ thuật ART Vải địa kỹ thuật TS Vải địa kỹ thuật PH

Tính năng của vải địa kỹ thuật không dệt là ngăn cách, thẩm thấu và gia tăng cường lực cho đất. Giúp xử lý thi công nền đất yếu, vùng trũng…

Vải địa kỹ thuật Haicatex Vải địa kỹ thuật VNT Vải địa kỹ thuật ART Vải địa kỹ thuật TS Vải địa kỹ thuật PH
Giá bán vải HD Giá bán vải VNT Giá bán vải ART Giá bán vải TS Giá bán vải PH
Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật
Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm
Phương pháp thi công | Phương pháp thí nghiệm | Ứng dụng | Tài liệu liên quan

Vải địa kỹ thuật dệt hay vải địa kỹ thuật gia cường được sản xuất từ sợi PP hoặc PE có cường lực cao đan với nhau theo các chiều vuông góc 2D hoặc 3D. Do đó, tính chất cơ lý như lực kéo đứt, kéo giật, xe rách rất cao, ứng dụng nhiều trong thi công các dự án cần tăng lực kéo hoặc phải chống chịu áp lực trọng tải lớn.

Có nhiều nhãn hiệu vải địa kỹ thuật dệt như sau:

Vải địa kỹ thuật dệt – Vải địa kỹ thuật gia cường
Vải địa kỹ thuật DJL, DJ Vải địa kỹ thuật dệt DML
Vải địa kỹ thuật dệt DM
Vải địa kỹ thuật dệt GML
Vải địa kỹ thuật dệt GM
Vải địa kỹ thuật dệt PP Vải địa kỹ thuật dệt GET

Vải địa kỹ thuật dệt sản xuất từ các sợi hay màng PP hoặc PE. Tính năng của vải địa kỹ thuật dệt hay vải địa kỹ thuật Gia cường là gia tăng lực cho nền đất đắp, giúp thẩm thấu, tiêu thoát nước và có khả năng chống chịu với các tác động cơ, lý hóa của môi trường

Vải địa kỹ thuật DJL, DJ Vải địa kỹ thuật dệt DML
Vải địa kỹ thuật dệt DM
Vải địa kỹ thuật dệt GML
Vải địa kỹ thuật dệt GM
Vải địa kỹ thuật dệt PP Vải địa kỹ thuật dệt GET
Giá bán vải HD Giá bán vải VNT Giá bán vải ART Giá bán vải TS Giá bán vải PH
Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật
Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm
Phương pháp thi công | Phương pháp thí nghiệm | Ứng dụng | Tài liệu liên quan

Vải làm lớp phân cách phải thỏa mãn các yêu cầu tại bảng 1.

Bảng 1 – Yêu cầu kỹ thuật của vải phân cách

Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử
Vải loại 1 Vải loại 2
eg < 50 % eg ≥ 50 % eg < 50 % eg ≥ 50 %
Lực kéo giật, N, không nhỏ hơn 1400 900 1100 7

0

TCVN 8871-1
Lực kháng xuyên thủng thanh, N, không nhỏ hơn 500 350 400 250 TCVN 8871-4
Lực xé rách hình thang, N, không nhỏ hơn 500 350 400 250 TCVN 8871-2
Áp lực kháng bục, kPa, không nhỏ hơn 3500 1700 2700 1300 TCVN 8871-5
Kích thước lỗ biểu kiến, mm ≤ 0,43 với đất có d15 > 0,075 mm TCVN 8871-6
≤ 0,25 với đất có d50 ≥ 0,075 mm ≥ d15
≥ 0,075 với đất có d50 < 0,075 mm
Độ thấm đơn vị, s-1 ≥ 0,50 với đất có d15 > 0,075 mm ASTM D4491
≥ 0,20 với đất có d50 ≥ 0,075 mm ≥ d15
≥ 0,10 với đất có d50 < 0,075 mm
CHÚ THÍCH:

eg là độ giãn dài kéo giật khi đứt (tại giá trị lực kéo giật lớn nhất) theo TCVN 8871-1;

d15 là đường kính hạt của đất mà các hạt có đường kính nhỏ hơn nó chiếm 15 % theo trọng lượng;

d50­ là đường kính hạt của đất mà các hạt có đường kính nhỏ hơn nó chiếm 50 % theo trọng lượng.

Vải địa kỹ thuật làm cốt gia cường nhằm tăng ổn định chống trượt phải thỏa mãn các yêu cầu nêu tại bảng 2.

Bảng 2 – Yêu cầu kỹ thuật của vải gia cường

Các chỉ tiêu thử nghiệm Mức Phương pháp thử
Cường độ kéo, kN/m, không nhỏ hơn Fmax tính toán theo công thức (2) ASTM D4595
Độ bền kháng tia cực tím 500 h, %, không nhỏ hơn 70 ASTM D4355
Kích thước lỗ biểu kiến O95 ≤ 0,43 với đất có d15 > 0,075 mm

≤ 0,25 với đất có d50 ≥ 0,075 mm ≥ d15

≤ 0,22 với đất có d50 < 0,075 mm

TCVN 8871-6
Độ thấm đơn vị, s-1, không nhỏ hơn 0,02 ASTM D4491

Vải địa kỹ thuật làm tầng lọc thoát nước phải thỏa mãn các yêu cầu nêu tại Bảng 3.

Bảng 3 – Yêu cầu kỹ thuật của vải làm tầng lọc thoát nước

Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử
eg

50 %

eg ≥ 50 %
Lực kéo giật, N, không nhỏ hơn 1100 700 TCVN 8871-1
Lực kháng xuyên thủng thanh, N, không nhỏ hơn 400 250 TCVN 8871-4
Lực xé rách hình thang, N, không nhỏ hơn 400 250 TCVN 8871-2
Áp lực kháng bục, kPa, không nhỏ hơn 2700 1300 TCVN 887

-5

Độ bền kháng tia cực tím 500 h, %, không nhỏ hơn 50 ASTM-D4355
Kích thước lỗ biểu kiến, mm ≤ 0,43 với đất có d15 > 0,075 mm

≤ 0,25 với đất có d50 ≥ 0,075 mm ≥ d15

≤ 0,22 với đất có d50 < 0,075 mm

TCVN 8871-6
Độ thấm đơn vị, s-1 ≥ 0,5 với đất có d15 > 0,075 mm

≤ 0,2 với đất có d50 ≥ 0,075 mm ≥ d15

≤ 0,1 với đất có d50 < 0,075 mm

ASTM-D4491