Màng chống thấm HDPE HUitex HD030

Màng chống thấm HDPE HUitex HD030

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung
  • Đánh giá (2)

Mô tả

Màng chống thấm HDPE HUitex HD030

Màng chống thấm HDPE Huitex HD030 là màng chống thấm Đài loan dầy 0.3 ly ứng dụng thi công chống thấm bãi rác thải, hồ nuôi tôm cá, hầm biogas HDPE, hồ chứa nước sinh học

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÀNG CHỐNG THẤM HDPE HUITEX HD300

  Chỉ tiêu/ Properties Phương pháp Test method Đơn vị / Unit Min/

max

HD300
1 Chiều dầy / thickness ASTM D 5199 mm Min 3
2 Chiều dầy / thickness ASTM D 5199 mm lowest 2,7
3 Tỷ trọng / Density ASTM 1505/ D792 g/cm3   0,94
4 Lực biến dạng / Strength at Yield ASTM D 6693 kN/m Min 44
5 Lực kéo đứt / Strength at Break ASTM D 6693 kN/m Min 80
6 Độ giãn biến dạng / Elongation at Yield G.L. 33 mm % Min 13
7 Độ Giãn dài / Elongation at Break G.L. 51 mm % Min 700
8 Kháng xé / Tear Resistance ASTM D1004 N Min 374
9 Kháng xuyên / Puncture Resistance ASTM D4833 N Min 960
10 Hàm lượng Carbon / black Carbon Black content ASTM D1603 % Min 2
11 Độ phân tán / Carbon Dispersion ASTM D5596   Min cat.2
12 Thời gian phản ứng oxy hóa (200oC; 02, 1 atm) ASTM D 3895 min Min 100
13 Lực biến dạng / Strength at Yield ASTM D 6693 kN/m max 56
14 Lực kéo đứt / Strength at Break ASTM D 6693 kN/m max 107
15 Độ giãn biến dạng / Elongation at Yield G.L. 33 mm % max 17
16 Độ Giãn dài / Elongation at Break G.L. 51 mm % max 800
17 Chỉ số tan chảy / Melt Flow Index ASTM D1238 (190o, 5kg) g/10 min max <1.0
18 Kháng xé / Tear Resistance ASTM D1004 N max 480
19 Kháng xuyên / Puncture Resistance ASTM D4833 N max 1200
20 Hàm lượng Carbon / black Carbon Black content ASTM D1603 % max 2
21 Độ phân tán / Carbon Dispersion ASTM D5596   max cat.2
22 Ổn định kích thước / (120oC; 1 hour) ASTM D  1204 % max ± 1
23 Nhiệt độ biến dạng ASTM D 746 oC max <-77
24 ESCR ASTM D1693 (Cond. B) hours max >3000
25 Stress Crack Resistance ASTM 5397 hours   >400
26 Chiều Rộng cuộn Width   m   7
27 Chiều dài cuộn Length   m   70
28 Diện tích cuộn Area   m2   490
29 Trọng lượng cuộn Net weight   Kg   1397
30 Số cuộn/ Cont 40 / 40′ Container   Rolls   16

 

Thông tin bổ sung

Weight 0.3 kg
Color

Black, Green, Indigo

Size

Large, Medium, Small

2 đánh giá cho Màng chống thấm HDPE HUitex HD030

  1. 4 trên 5

    This album proves why The Woo are the best band ever. Best music ever!

  2. 5 trên 5

    Can’t wait to start mixin’ with this one! Irba-irr-Up-up-up-up-date your theme!


Thêm đánh giá